diensten

diensten startpagina. Lizti biedt een compleet overzicht aan waardevolle websites met het onderwerp diensten. Uw link toevoegen is ook mogelijk. Beheert u zelf een website met het onderwerp diensten dan kunt u klikken op website aanmelden

diensten resultaten

1 websites:

  • Productveiligheid

    https://www.preconqs.nl/productveiligheid/

    Als een consument een product koopt, mag hij verwachten dat het geen ander gevaar oplevert dan hetgeen hij redelijkerwijs vooraf kon verwachten. Dat noemen we productveiligheid. Een groot deel van de Europese Richtlijnen richt zich op het borgen van veiligheid voor consumenten. Een grootschalige terugroepactie van een onveilig product. De nachtmerrie van iedere producent en distributeur. Toch komen terugroepacties regelmatig voor. Met alle financiële consequenties en media-aandacht van dien. Wilt u dit risico structureel verminderen? Dan is Précon Quality Services uw partner in productveiligheid.

  • diensten op Wikipedia

    nl.wikipedia.org/wiki/diensten

    diensten op Wikipedia