Productveiligheid

Productveiligheid
Als een consument een product koopt, mag hij verwachten dat het geen ander gevaar oplevert dan hetgeen hij redelijkerwijs vooraf kon verwachten. Dat noemen we productveiligheid. Een groot deel van de Europese Richtlijnen richt zich op het borgen van veiligheid voor consumenten. Een grootschalige terugroepactie van een onveilig product. De nachtmerrie van iedere producent en distributeur. Toch komen terugroepacties regelmatig voor. Met alle financiële consequenties en media-aandacht van dien. Wilt u dit risico structureel verminderen? Dan is Précon Quality Services uw partner in productveiligheid.