Een Aspergers begrip

Een Aspergers begrip
Het boek gaat over het Aspergersyndroom, een vorm van autisme. Het is beschreven vanuit het perspectief van een Asperger zelf. Zijn begrijpende manier van denken weerspiegelt zich in begrijpelijke woorden en beelden. Het brein komt aan bod, als ook het begrip van de wereld om hem heen. In alles probeert hij het verschil aan te geven tussen personen mét en zonder het syndroom. Het wordt autobiografisch afgesloten. Hierbij komen ervaringen ter sprake van de vroege jeugd tot aan het heden. Dit zijn tekortkomingen, maar ook veel specialismen. Gaande de jaren leert hij omgaan met zijn eigenaardigheden. Momenteel is er nog weinig vreemds te zien aan hem.