Smart Touch oplossing

Smart Touch oplossing
De molestbestendige Smart Touch oplossing is in de praktijk beproefd en bovendien als interventie wetenschappelijk onderbouwd. De Smart Touch oplossing is een mediawand die ingezet kan worden bij de Politie, zorginstellingen en Justitiële inrichtingen. De Smart Touch touchscreen zorgt ervoor dat de autonomie wordt teruggegeven aan de cliënt, dit bevordert het herstel. Wilt u weten hoe de Smart Touch oplossing een bijdrage kan leveren aan de reductie van sensorische deprivatie en suïciderisico’s?