Mamaisa verloskunde

Mamaisa verloskunde
Persoonlijke Verloskundige
Jouw zwangerschap en bevalling zijn lichamelijke processen, daarnaast speelt je gevoel net zo een grote rol. Blijdschap, onzekerheid, angst en spanning zijn allemaal normale gevoelens die je kan ervaren vroeg in de zwangerschap. Omdat wij dit heel goed begrijpen, maken wij tijdens het spreekuur in onze verloskundigenpraktijk, de bevalling en in het kraambed ruimte voor jouw gezondheid, die van jouw kind en voor de rest van jou.