Scheepvaart Offshore

Met offshore worden de activiteiten aangeduid die net buiten de kust plaatsvinden. Voorbeelden van offshore activiteiten zijn sleepvaart gas, olie en grondstofwinning, de bouw van windenergieturbines of complete boorplatvormen. Niet alleen de bouw en winning van grondstoffen wordt onder offshore verstaan, maar ook het transport van en naar en de bevoorrading van gas en olie platformen.